window.document.write("");

首页 > 产品中心 > 智能机器人装备智能机器人装备

自动化物流系统

  公司从事智能物流自动化生产线的设计和应用,致力于各种物流线、立体库、包装线、搬运机器人的研发、生产和销售,产品涉及汽车、家电、电子、IT、烟草、冶金、机械、化工、物流、环保等行业。

自动化物流系统架构由公司自主研发,通过机器人、自动化立体仓库等技术,大幅提高存储密度与生产效率,有效降低人工的劳动负荷。该系统应用地标导航、机械手臂机器人、料箱堆垛机、立体仓库、货到人设备等全球领先技术,实现高密度存储和自动拣选,大幅提升作业效率和准确度。

   

技术参数


                                                       

                      机器人视觉分拣系统                                 机器人码垛系统