window.document.write("");

首页 > 产品中心 > 智能机器人装备智能机器人装备

机器人自动涂胶系统

    该系统主要用来实现汽车的顶棚、风挡玻璃、车门等工件的涂胶工作。

    新能源汽车挡风玻璃机器人涂胶线

    商务车挡风玻璃机器人涂胶线

    SUV挡风玻璃机器人涂胶线

    皮卡挡风玻璃机器人涂胶线

    车门密封胶机器人涂胶线

    汽车四门两盖机器人涂胶线

 

技术参数


                                      

    新能源汽车挡风玻璃机器人涂胶线           商务车挡风玻璃机器人涂胶线                      SUV挡风玻璃机器人涂胶线 


                         

               皮卡挡风玻璃机器人涂胶线                车门密封胶机器人涂胶线                  汽车四门两盖机器人涂胶线